Tổng quan về “sinh vật tiêu thụ” trong hệ sinh thái

Sinh vật tiêu thụ cũng một trong những thành phần khác quan trọng của hệ sinh thái. Một trong những mắt xích mà chúng ta rất khó có thể tách rời được trong chuỗi thức ăn cũng như hệ sinh thái tự nhiên.

Bên cạnh sinh vật sản xuất, hệ sinh thái gồm có sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải, chúng là những sinh vật đóng vai trò rất quan trọng để duy trì sự cân bằng cho hệ sinh thái. Bạn có thể tìm hiểu rõ hơn sinh vật nào gọi sinh vật tiêu thụ, và cách loại sinh vật tiêu thụ trong hệ sinh thái phổ biến hiện nay qua bài viết dưới đây.

Sinh vật tiêu thụ đóng vai trò quan trọng

Sinh vật tiêu thụ đóng vai trò quan trọng

Sinh vật tiêu thụ là gì?

Sinh vật được gọi tiêu thụ khi nó không có khả năng tổng hợp các chất hữu cơ để nuôi sống bản thân của mình. Để tự nuôi sống bản thân, chúng phải sử dụng sinh vật sản xuất hoặc các sinh vật tiêu thụ khác.

Sinh vật tiêu thụ bao gồm những loại sinh vật gì?

Sinh vật được gọi tiêu thụ trong hệ sinh thái bao gồm rất nhiều loài khác nhau, nhưng tổng quan những loại sinh vật này có 2 dạng chính bao gồm sinh vật ăn thực vật và sinh vật ăn động vật.

Động vật ăn thực vật

Những loài động vật ăn thực vật cũng được gọi sinh vật tiêu thụ. Bản thân của chúng không thể sử dụng năng lượng của mặt trời và tổng hợp thành hợp chất hữu cơ. Chúng sử dụng các nguồn thực vật có trong môi trường để làm thức ăn và nuôi dưỡng bản thân mình.

3 loại sinh vật nhất định phải có trong hệ sinh thái

Bốn thành phần cơ bản của một hệ sinh thái

Đa dạng sinh học ở Việt Nam và tình trạng đáng báo động

Sinh vật ăn thực vật gọi là tiêu thụ

Sinh vật ăn thực vật gọi là tiêu thụ

Động vật ăn động vật ăn thực vật

Một số loài động vật khác cũng được gọi sinh vật tiêu thụ nữa đó chính là những loại động vật ăn động vật ăn thực vật. Chúng sẽ sử dụng các loại động vật ăn thực vật để làm nguồn thức ăn chính cho mình.

Động vật ăn động vật ăn động vật

Một dạng khác cũng được gọi sinh vật tiêu thụ bao gồm những loài động vật ăn thịt các loài động vật ăn thịt khác. Có nghĩa là những loài ăn thịt hung dữ hơn sẽ ăn thịt những loài yếu đuối hơn để nuôi sống bản thân mình.

Sinh vật ăn động vật cũng gọi tiêu thụ

Sinh vật ăn động vật cũng gọi tiêu thụ

Sinh vật tiêu thụ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ sinh thái. Mặc dù các loại sinh vật này không tự tạo ra các chất hữu cơ để nuôi sống bản thân của mình., mặc dù vậy, nếu như chúng ta tiêu diệt các loài sinh vật đóng vai trò tiêu thụ này sẽ làm mất đi hệ cân bằng sinh thái. Sự phát triển quá mức của loại nào cũng đe dọa những loại khác cũng như làm ảnh hưởng chung đến hệ sinh thái của chúng ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *