Cách dự toán tăng trưởng dân số

Tăng trưởng dân số được tính toán dựa theo tỷ lệ tăng trưởng ước tính và dân số hiện tại. Chính quyền các quốc gia cần dự báo dân số để lên kế hoạch bảo vệ sức khỏe cộng đồng, dự trù, nhà ở, cứu trợ, và xây dựng trường học, bệnh viện. Thông tin này cũng hỗ trợ các doanh nghiệp và thị trường.

Tóm tắt

Bạn có thể sử dụng công thức để tính toán dân số hiện tại và tỉ lệ tăng trưởng để dự đoán dân số trong tương lai. Những thông tin này được sử dụng cho việc quy hoạch nhà nước, cho các dịch vụ cũng như các doanh nghiệp. Các tính toán cụ thể hơn để dự tính dân số rất cần thiết ở các cấp địa phương để phòng ngừa rủi ro.

Phương trình dân số

Phương trình dân số được biểu thị như sau:

Nt=Pert

Trong phương trình này, (Nt) là dân số trong tương lai, và (P) bằng dân số hiện tại. Bên cạnh (P) là (e), là cơ số logarit tự nhiên, bằng2.71828; (r) là tỉ lệ tăng trưởng chia cho 100, và (t) là khoảng thời gian.

Ứng dụng của dự toán dân số

Dự tính mật độ dân số có thể được sử dụng để quản lý lượng thực phẩm và nước sạch, các dịch vụ công cộng như là y tế và giáo dục. Việc quản lý đất đai cũng dựa vào dự báo dân số. Các doanh nghiệp sử dụng dự tính dân số để lập kế hoạch phân bố vị trí cửa hàng và nghiên cứu thị trường. Dự toán cũng ảnh hưởng đến việc điều phối ngân sách nhà nước cho các địa phương.

 Những thay đổi và thách thức

Phương trình có vẻ đơn giản, nhưng chứa nhiều các biến số. Khi các nhà nhân khẩu học dự tính dân số, họ phải sử dụng các biến số như tỷ lệ sinh sản, tỷ lệ tử vong và di cư, tất cả góp phần cho dự toán tăng trưởng dân số. Các nhà nhân khẩu học căn cứ vào tỷ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong trên số liệu thống kê sinh và tử. Các phép dự đoán sử dụng giả định rằng xu hướng nhân khẩu học hiện tại sẽ tiếp tục trong tương lai, chứ không dự đoán xu hướng dân số.

Điều này tạo ra một số vấn đề, chẳng hạn xu hướng dự toán gần đây không tính đến các yếu tố có ảnh hưởng lớn tới sự tăng trưởng dân số trong tương lai. Ví dụ như những tình huống xung đột, thảm dọa dịch tễ, thiên tai và hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và khan hiếm thực phẩm trở nên cấp bách trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Những biến số tiềm ẩn này làm cho việc dự tính mật độ dân số khó khăn hơn, đặc biệt là ở cấp địa phương (chẳng hạn như cấp quận) hơn là toàn cầu hoặc toàn quốc.

Quy mô quốc gia và thời gian cũng là những yếu tố gây khó khăn cho dự toán dân số. Những quốc gia phát triển kém hơn có số liệu sinh và tử vong ít tin cậy hơn, và các nhà phân tích phải làm việc nhiều hơn ở các quốc gia lớn hơn. Các dự tính dài hạn dựa trên giả định về tương lai và các xu hướng sinh sản, tử vong và di cư. Một lần nữa, với sự biến đổi khí hậu, bất ổn chính trị và bất kỳ sự kiện không lường trước được nào khác, mô hình di cư có thể thay đổi bất ngờ. Dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến tỉ lệ sinh sản và tử vong. Về cơ bản, việc dự báo mật độ dân số tương lai với độ chính xác cao sẽ khó hơn.

Phương pháp tiếp cận mới cho các dự báo địa phương

Để có thêm những dự toán về mật độ dân số địa phương, các nhà nhân khẩu học có thể sử dụng cách tiệp cận khác sử dụng nhiều hơn các biến số địa phương. Một ví dụ như mô hình Dasymetric thông minh. Mô hình dự toán này kết hợp ảnh hưởng kinh tế xã hội và văn hóa đối với sự gia tăng dân số trên quy mô nhỏ hơn.

Khi dân số đạt gần 10 tỷ người vào năm 2050, biến đổi khí hậu và các yếu tố kinh tế xã hội sẽ tiếp tục đặt ra thách thức cho các nhà nhân khẩu học. Nhu cầu về các mô hình dự tính dân số chính xác hơn trở nên quan trọng hơn và có giá trị đối với mọi người

Nguồn: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *