Những câu đố vui có lời giải về Hệ Mặt Trời

Bạn có hiểu biết về không gian, hệ Mặt Trời của chúng ta? Hãy thử sức với những câu đố dưới đây trước khi tìm đến câu trả lời giấu trong ô ngay dưới mỗi câu hỏi.

Bạn có hiểu biết về hệ Mặt Trời của chúng ta? Hãy thử sức với những câu đố dưới đây trước khi tìm đến câu trả lời giấu trong ô ngay dưới mỗi câu hỏi.

1. Hành tinh nào gần nhất với Mặt Trời?

Xem đáp án

Sao Thủy

2. Hành tinh nào lớn thứ hai trong hệ Mặt Trời?

Xem đáp án

Sao Thổ

3. Hành tinh nào nóng nhất trong hệ Mặt Trời

Xem đáp án

Sao Kim

4. Hành tinh nào nổi tiếng với Vết Đỏ Lớn trên bề mặt?

Xem đáp án

Sao Mộc

5. Con người có thể thở bình thường trong không gian như trên Trái Đất hay không?

Xem đáp án

Không thể

6. Mặt Trời là một ngôi sai hay hành tinh?

Xem đáp án

Ngôi sao

7. Ai là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng?

Xem đáp án

Neil Armstrong

8. Hành tinh nào được biết đến với tên gọi Hành Tinh Đỏ?

Xem đáp án

Sao Hỏa

9. Lực nào giữ chúng ta ở trên Trái Đất?

Xem đáp án

Lực hấp dẫn

10. Con người đã bao giờ đặt chân lên Sao Hỏa chưa?

Xem đáp án

Con người chưa từng đặt chân lên Sao Hỏa

11. Tên của kính thiên văn vũ trụ nổi tiếng nhất của NASA là gì?

Xem đáp án

Kính thiên văn Hubble

12. Trái Đất nằm trong thiên hà nào?

Xem đáp án

Ngân Hà

13. Tên của vệ tinh đầu tiên được phóng lên vũ trụ là gì?

Xem đáp án

Vệ tinh Sputnik

14. Tên của mặt trăng lớn nhất của sao Thổ là gì?

Xem đáp án

Titan

15. Đỉnh núi lửa Olympus Mons thuộc hành tinh nào?

Xem đáp án

Sao Hỏa

16. Hải Vương tinh hay Trái Đất có kích thước lớn hơn?

Xem đáp án

Hải Vương tinh lớn hơn Trái Đất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *